Dựng hình phi tuyến tính

  • Viz Video Wall
    Đăng bởi Administrator lúc 13:46 - 17/10/2014

    Viz Video Wall ER cho phép tạo ra những hệ thống cài đặt duy nhất bao quanh người xem và vượt ra ngoài khả năng của những video - wall truyền thống.

LIÊN KẾT KHÁC